Cara Menahan Marah

Cara Menahan Marah

Marah merupakan tabiat dan bawaan manusia. Akan tetapi, seseorang muslim yang senantiasa berhubungan dengan Allah SWT, akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meluapkan kemarahannya. Ini dilakukan dengan cara menjauhi semua perkara yang dapat menimbulkan...
DomaiNesia DomaiNesia